Skip to main content

Varför portas Medborgerlig Samling från Pride? – Debatt Dagens Samhälle

Arrangören utestänger partier som på något sätt anses strida mot en vänsterideologiskt tolkad värdegrund. Hur ställer sig Stockholms stad till detta?, undrar Ilan Sadé, partiordförande för MED.