Skip to main content

Vi har samhällsklass jobbar med nonsens – Expressen

Den statliga byråkratin har svällt ut till en oformlig koloss av låtsasjobb i ”hållbarhet” och ”värdegrund”.

Vi har en hel samhällsklass av personer anställda i offentlig verksamhet vars hela existensberättigande ligger i att vända papper fyllda med ideologiskt nonsens, skriver David Eberhard.