Skip to main content

Vi ser att moderater sympatiserar med oss! – Artikel NB Nyhetsbyrån

Vi ser i våra mätningar att framförallt moderater sympatiserar med oss och vårt betydligt mer borgerliga partiprogram., enligt Fredrik Clementz, ordförande för MED:s Stockholmsdistrikt