Skip to main content

Viktigt att också lyssna på de nyare partierna

Det finns ingen naturlag, likt Newtons gravitationslag, som säger att de befintliga riksdagspartierna i Sverige kommer att finnas för all framtid, och att det aldrig kommer uppstå några nya. Tvärtom så är det naturliga att alla organisationer och organismer har en start, en uppgång och ett fall.