Skip to main content
Okategoriserade

Beslut från extrastämmans första dag

Borgerlig Framtids extrastämma pågår i Lund. Under dagen behandlades flera ärenden. Ett förslag till nya partistadgar diskuterades och förslaget kommer nu att revideras för slutgiltigt beslut imorgon. En proposition togs upp om att förtydliga partiets inställning till försvarsalliansen NATO. Stämman beslutade att partiet ska verka för ett svenskt medlemskap i NATO och att partiprogrammet ska ändras i enlighet med detta beslut.

Stämman valde också att besluta om en ny partistyrelse. Följande personer valdes:

Ordförande: Ilan Sadé

1:e vice ordförande: Bo Hansson

2:e vice ordförande: Josefin Utas

Ledamot: Camilla Amft

Ledamot: Staffan Gunnarson

Ledamot: Oskar Hagberg

Ledamot: Henrik Jonsson

Ledamot: Carolin Nielsen

Ledamot: Simon Sjögren

Suppleant: Mons Krabbe

Suppleant: Christoffer Lernö

Suppleant: Åsa Tallroth

Imorgon återupptas stämmoförhandlingarna kl 8:30. Då kommer frågan om nytt partinamn att tas upp och beslut tas om nya stadgar. Tino Sanandaji kommer att besöka stämman och hålla ett anförande kl 10.00.