Skip to main content
Okategoriserade

Distriktsstämma Borgerlig Framtid Stockholm

I går, söndag den 3 april, hade Borgerlig Framtid Stockholm distriktsstämma. Då Stockholmsdistriktet har vuxit mycket kraftigt i medlemsantal och det därmed också har kommit många nya medlemmar som vill engagera sig samt att flera styrelseledamöter inte hade möjlighet att vara så aktiva valdes en helt ny styrelse.

Styrelsen består nu av följande personer:

Ordförande – Fredric Morenius, Solna
Vice ordförande – Michael Borgudd, Stockholm

Ledamot – Anders Norrman, Stockholm
Ledamot – Fredrik Clementz, Stockholm
Ledamot – Ingrid Hofman-Bang, Täby
Ledamot – Jim Lindgren, Täby
Ledamot – Marcus Ossian, Åkersberga
Ledamot – Mats Dimander, Solna
Ledamot – Mattias Wirmark, Stockholm

Utöver val av ny styrelse diskuterades bland annat bostadssituationen i Stockholmsregionen och hur den kan förbättras. Mer om detta kommer att presenteras framöver.