Skip to main content
Okategoriserade

En riktigt hållbar migrationspolitik

By 20 november 2015No Comments

Den senaste tidens turbulenta utveckling i Sverige ställer särskilt höga krav på migrationspolitiken. Utan tydliga regler samt ordning och reda kan Sverige varken ge immigranterna klara besked eller ett värdigt mottagande till landet.

Borgerlig Framtid har tagit fram en rad åtgärder som lägger grunden för en hållbar migrationspolitik. Dessa publiceras idag i en debattartikel i nättidningen Nyheter Idag.


SVERIGE BEHÖVER EN HÅLLBAR MIGRATIONSPOLITIK!

Regeringens och Alliansens överenskommelse om migrationen är otillräcklig. För att återta kontrollen och komma tillrätta med den situation som nu råder i landet behöver istället en rad andra åtgärder omedelbart vidtas, skriver företrädare för partiet Borgerlig Framtid.

Just nu tar Sverige emot väldigt många immigranter. Enligt Migrationsverket anlände, per den 8 november 2015, drygt 10 000 stycken enbart under den senaste veckan. Denna utveckling är ohållbar, vilket även statsminister Stefan Löfvén nyligen har erkänt.

Den överenskommelse som regeringen och allianspartierna presenterade är i praktiken verkningslös. Införandet av det tillfälliga uppehållstillståndet (TUT) har flera stora undantag, bland annat innefattas inte de ensamkommande ungdomarna. Den stora tillströmningen av asylsökande till Sverige kommer därför knappast att påverkas alls. Även det föreslagna ”kommuntvånget” riskerar att bli tandlöst – utan några sanktioner för kommuner som vägrar kostar det ”ingenting” att streta emot.

Därefter har både Moderaterna och KD lagt ytterligare förslag som syftar till att begränsa immigrationen. Moderaterna vill införa tillfälliga gränskontroller och vill att återvändandeprocessen ska effektiviseras. KD föreslog införande av ”transitzoner” – flyktingläger – vid gränsövergångarna, för att få kontroll över immigrationen. Dessa förslag är steg i rätt riktning, men de är ändå otillräckliga. Att regeringen dessutom förkastar dessa förslag gör situationen än värre.
Många frågor lämnas därmed obesvarade. Hur många människor kan vi ta emot och få att växa in i samhället på ett hållbart sätt? Vad betyder det för välfärdssystemet? Hur påverkas bostads- och arbetsmarknaden? Vad kommer detta att kosta och hur ska det finansieras, både på kort och på lång sikt?

Att inte få klara besked kring detta är mycket oroande. Det tycker både vi i Borgerlig Framtid och många med oss. Det vi alla vet är nämligen att migrationspolitiken har brister inom en rad olika områden. Flertalet asylsökande saknar identifikationshandlingar och en stor andel söker inte ens asyl. Vi vet därför väldigt lite om vilka människor som kommer in i vårt land. Många kommuner går redan i nuläget på knäna eftersom det helt enkelt inte finns boende eller skolplatser nog. Inte heller räcker vården till på det sätt som var tänkt. Allt detta läggs ovanpå det stora – och växande – utanförskapet som finns sedan tidigare.
Detta är ohållbart. Därför menar vi i Borgerlig Framtid att flera åtgärder måste införas omgående:

  • Vi behöver omedelbart pausa inflödet och enbart tillåta kvotflyktingar samt viss arbetskraftsinvandring. Immigrationsprocessen måste få en andhämtning för att överhuvudtaget kunna fungera på lång sikt. Migrationsverket måste få mer tid åt att utreda och fastställa identiteten för de asylsökande som saknar identitetshandlingar. Kommunerna måste få tid att förbereda boende, skolor och vård på ett hållbart sätt för de som redan har kommit hit. Inflödestakten de senaste åren har nu pressat samhället till det yttersta och ju längre detta fortsätter desto större blir den negativa effekten på vårt välfärdssystem.

  • Det måste bli ordning i immigrationsprocessen. Gränskontrollerna behöver fortsätta för att säkerställa vilka det är som kommer in i landet. Asylsökanden med identifikationshandlingar ska prioriteras före de som är utan. Migrationsverket måste utreda de sökandes identitet enligt utlänningslagen. Kan identiteten inte fastställas inom rimlig utredningstid, ska avvisning beslutas. Om den asylsökande försvårar utredningen eller begår brottslig handling under utredningen ska också avvisning beslutas. Den som har fått uppehållstillstånd genom att uppge falska uppgifter ska fråntas det och snarast avvisas.

  • Likaledes ska identitet, ursprung och ålder fastställas för ensamkommande barn. Där den inte går att fastställa ska dessa skickas tillbaka till det land de närmast anlände från. En ny asylutredning ska göras då det ensamkommande barnet har fyllt 18 år, för att se om det då finns fortsatt skyddsbehov. Om inte ska personen återvända till hemlandet.

  • Därtill ska TUT vara grunden för godkänd asylansökan. Permanenta uppehållstillstånd (PUT) ska huvudsakligen ges då personen har en ordnad tillvaro i Sverige, kan det svenska språket och när situationen i hemlandet inte uppvisar några tecken på förbättring.

  • Anhöriginvandring ska enbart godkännas när den anhörige kan försörjas av någon närstående som är etablerad i Sverige. Kan inte den anhörige försörjas, ska inget uppehållstillstånd ges.

  • För att få kontroll på vilka som vistas i Sverige ska den inre gränskontrollen stärkas och Reva återupprättas, för att de som vistas här illegalt ska kunna upptäckas och avvisas.

Vi i Borgerlig Framtid vill se till att ordning och reda omedelbart säkerställs i immigrationsprocessen – annars riskerar hela samhället att kollapsa!

Anders Königsson – ordförande Borgerlig Framtid
Bo Hansson – vice ordförande Borgerlig Framtid