Skip to main content
Okategoriserade

Fusk i asylprocessen måste beivras

Ilan Sadé, partiledare och Fredric Morenius, ordförande för MED Stockholm skriver i en debattartikel i Folkbladet om asylprocessen. Det finns goda skäl att misstänka att ett stort antal människor i Sverige har fått uppehållstillstånd och medborgarskap på felaktiga grunder. För ett generöst asylsystem som det svenska är det viktigt att processerna vilar på genomtänkt och stabil rättslig grund.

MED föreslår därför följande:

  1. Inled en omfattande granskning av Migrationsverkets handläggningsrutiner och hur dessa tillämpats.
  2. Genomför lagändring så att medborgarskap kan återkallas om falska uppgifter, hot eller muta legat till grund för uppehållstillstånd och sedermera medborgarskap.
  3. Strama åt lagstiftningen så att uppehållstillstånd i högre grad än idag måste återkallas då falska uppgifter, hot eller muta förekommit under handläggningen av ärendet.
  4. Inled en omfattande omgranskning av ärenden där uppehållstillstånd beviljats utifrån uppgifter som vid gott handläggningsförfarande borde misstänkts vara falska.

Foto: Tomislav Stjepic.