Skip to main content
Okategoriserade

Jämförelse mellan politiska program – ”MED” mest genomarbetat och konkret

By 6 januari 2018No Comments

Tidigare i veckan presenterade Patrik Engellau sin genomgång av de åtta riksdagspartiernas samt Medborgerlig Samlings migrationspolitiska program. MEDs program och åtgärdspunkter faller ut som mest genomarbetat och konkret.

Utgångspunkten för jämförelsen har varit den politik som partierna presenterar på hemsidor respektive i program och som framkommer i en sökning på ”migrationspolitik” och respektive partinamn.

Vad det gäller MEDs program skriver Engellau att ”[MED] presenterar ett elvasidigt migrationspolitiskt program med allmänna resonemang och 48 åtgärdspunkter av vilka de flesta är långt mer konkreta än något som något annat parti har lagt fram.”

För MED är det naturligtvis glädjande att partiets migrationspolitik tas emot positivt och bedöms som väl genomarbetad. Det är dock förvånande och ett kraftigt underbetyg till riksdagspartierna att de, trots många miljoner i stöd från skattebetalarna, inte klarar av att presentera ett lika utarbetat och konkret migrationsprogram. MED lever helt på medlemsengagemang, medlemsavgifter och några få bidrag från privatpersoner.

Engellau avslutar med följande: ”Migrationsfrågan är en av de viktigaste, kanske den viktigaste frågan inför höstens allmänna val. Man önskar att partierna besvärade sig med att närmare specificera vad de vill.”

Du kan ta del av Patrik Engellaus genomgång här.

Vill du också bli MED-lem? Klicka här.