Skip to main content
Okategoriserade

Jämställdhet är viktigare än någonsin!

Allt för ofta läser man bara en nyhetsartikel och klickar/bläddrar sig sen vidare. Men denna nyhetsartikel som publicerades i förra veckan i Kvällsposten behöver belysas och resoneras kring vidare.

Den här typen av sexualbrott har det, tragiskt nog, rapporteras allt mer frekvent om under senare tid. Det är fullkomligt oacceptabelt och oförsvarbart att sådant här ska få förekomma i Sverige (eller för den delen någonstans i världen) 2016.

Jämställdhet är en fundamental sak i ett samhälle. Det innefattar möjligheten att kunna nå olika positioner i samhället oavsett om man är kvinna eller man, lika lön för lika arbete mm. Men framför allt handlar det om det mest fundamentala, att man ska kunna känna sig trygg – oavsett om man är kvinna eller man.

Jämställdhet har under lång tid varit viktigt i Sverige och vi har därför också kommit att bli ett av världens mest jämställda länder. De brott som det rapporteras om i den här artikeln, liksom i många andra, visar dock att något håller på att förändras. Det visar på ett beteende som tidigare varit ytterst ovanligt i Sverige. Däremot är det mer vanligt förekommande i andra delar av världen, i länder där män har en helt annan kvinnosyn.

Tyvärr verkar jämställdhet numera tas för givet, när det istället borde vara så att vi alla gemensamt borde fortsätter arbeta för att säkerställa att jämställdheten verkligen upprätthålls och blir ännu bättre.

Sveriges regeringar har under många år bedrivit en politik med öppna gränser gentemot de som söker sig hit. Detta oavsett om de kommer för att få skydd från krig och förföljelser eller för att söka sig en bättre ekonomisk framtid.

Öppenhet i sig är bra, men det medför konsekvenser. När man passerar en landsgräns betyder inte att man automatiskt släpper sina åsikter och värderingar. Dessa finns djupt rotade inom en och tar ofta lång tid att förändra, det vet alla som har varit ute och rest. Tyvärr har detta möte mellan olika kulturer negligerats och/eller ignorerats av ansvariga politiker. Därmed har nuvarande samhällsproblem uppstått.

Hur ska vi då få bukt på problemen? I nyhetsartikeln resonerar den tillförordnade platschefen för simhallen hur liknande brott ska kunna förhindras att upprepas så här: ”Vi diskuterar just nu att förbättra belysningen i badet och att sätta upp övervakningskameror”.

Tyvärr är det här symptomatiskt för hur man i Sverige verkar tänka när det gäller att förhindra brottslighet. Rånas busschaufförer, ska man stoppa kontanthanteringen. Om vandalisering eller rån ökar, ska man öka antalet väktare. Eller som i det här fallet, utsätts flickor för sexualbrott ska man förbättra belysningen och sätta upp övervakningskameror.

Att försöka förhindra den negativa samhällsutvecklingen på detta sätt är ingen långsiktig lösning. Stoppad kontanthantering på bussen ändrar inte rånarens attityd, denne byter bara målgrupp. På samma sätt förändrar knappast belysning och kameror på badhuset förövarnas syn på unga kvinnor. Vi ska inte överge vårt öppna samhälle och dra oss längre och längre bort från det tills vi till slut hamnar bakom höga murar. Vad vi ska göra är att sätta stopp och det måste göras nu!

Borgerlig Framtid bildades för att det behövs ett politiskt parti som agerar långsiktigt. Vi menar att öppenhet, engagemang och tydligt ansvar är grunden för ett välfungerande samhälle. Detta ansvar innefattar den enskilda individens ansvar för såväl sig själv som för samhällsgemenskapen.

Vi i Borgerlig Framtid tolererar inte att Sverige blir ett land där folk inte vågar ta med sina barn till ett badhus eller kan släppa iväg sina döttrar en konsert. Vi driver en politik där jämställdheten i vårt land ska bevaras och förbättras ytterligare. De som begår brott ska ställas till svars och dömas till strängare straff än de som utdöms idag. Den/de som kommer till Sverige och inte respekterar vårt sätt att leva ska inte tillåtas vara kvar här. Alla ska kunna sig trygga, kvinnor som män, oavsett om man vistas i badhus, på konserter eller i vilken offentlig miljö som helst.

Läs mer om hur vi vill verka för ett säkert och tryggt Sverige.

Bli medlem i Borgerlig Framtid här.