Skip to main content
Okategoriserade

Johan Westerholm talade inför MED Stockholm

Den 19 januari talade Johan Westerholm, redaktör och ansvarig utgivare av Ledarsidorna.se, inför Medborgerlig Samling i Stockholm.

Westerholm redogjorde för hur nätverken Hilda och Ruben undergräver den separation mellan den politiska makten och rättsväsendet som Sverige upprätthållit sedan Axel Oxenstiernas dagar. Justitiekanslern, rikspolischefen, förre generaldirektören för Migrationsverket, ordföranden för Högsta Domstolen, generaldirektören för Riksskatteverket, för att nämna några, är inte längre oväldiga myndighetsutövare utan har lojalitet med en utvald krets med politisk agenda. Därmed utmanas det allmänna rättsmedvetandet. Vad händer om respekten för rättssystemet går förlorad? Var finns modet att åtgärda bristerna?

Läs mer på MED-bloggen i Camilla Amfts rapport!