Skip to main content
Okategoriserade

Många politiska beslut tagna på Medborgerlig Samlings årsstämma 2019

I helgen 3-5 maj höll Medborgerlig Samling (MED) årsstämma i Malmö.

Många politiska beslut togs av stämman, som bestod av valda ombud från landets distrikt. Ett nytt skolprogram antogs som ersätter det gamla. Ett infrastrukturpolitiskt program klubbades också igenom. En stor mängd motioner från partiets medlemmar behandlades. Partiet beslutade bland annat att:

 • Pepparspray ska bli tillåtet för privatpersoner att använda, med licens och utbildning.
 • Domstolar ska omvandla obetalda böter till fängelse.
 • Böneutrop ska förbjudas genom ett nationellt förbud.
 • Religion ska tas bort från diskrimineringslagen.
 • Sveriges abortlag är bra och ska behållas.
 • Sjöfyllerilagen ska bli mer nyanserad, för att bättre balansera säkerhet och frihet än vad dagens lag gör med en alkoholgräns på 0,2 promille.
 • Mikroplaster som används i olika produkter och riskerar hamna i naturen, ska fasas ut.
 • Folkomröstningar (rådgivande) ska bli lättare att initiera och hålla.
 • Stärkt äganderätt genom att full ersättning för markägarens förluster ska utgå om staten gör intrång på den, även om det föranleds av miljöskyddsskäl.
 • Försörjningsstöd ska villkoras med att personer gör sig anställningsbara.
 • SIDA (biståndsmyndigheten) ska läggas ner och det offentliga biståndet fokusera på katastrofhjälp, akut hälsoskydd, stöd till flyktingar och liknande.
 • En intern arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda och ta fram ett narkotikapolitiskt program; skademinimering, vård, konsekvenser av avkriminalisering av droger, med mera.

Medlemsavgiften blir oförändrad, 250 kr för alla medlemmar. Den gamla partistyrelsen gavs ansvarsfrihet och en ny styrelse på 13 personer valdes bestående av:

Ordförande: Ilan Sadé (omval), vice ordförande: Fredrik Sander (omval), ledamöter: Monika Råberg-Hellsing (omval), Niclas Skjöld (nyval), Andreas Nurbo (nyval), Karl Haargaard (omval), Leif Svensson (omval), Lennart Göranson (nyval), Pia Rundkvist (omval). Ersättare: Benjamin Topalovic (nyval), Lolitha Rungård (nyval), Mikael Jonsson (nyval) och Tomas Malmlöf (nyval).

På bilden från vänster: Leif Svensson, Andreas Nurbo, Niclas Skjöld, Ilan Sadé, Monika Råberg-Hellsing, Karl Haargaard,  Pia Rundkvist, Fredrik Sander, Benjamin Topalovic,  Mikael Jonsson.

Frånvarande: Lennart Göranson, Lolitha Rungård och Tomas Malmlöf.