Skip to main content
Pressmeddelande

MED granskar föreningsbidragen i Spånga-Tensta

Bör en politiker bevilja bidrag till sin egen familj? Den frågan ställer sig Medborgerlig Samling i Stockholms stad i samband med en granskning av föreningsbidrag i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. En av ledamöterna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Mohamed Nassir Abdullahi Ali (S), har suttit med när nämnden har beviljat bidrag åt en förening där båda hans föräldrar är styrelseledamöter – utan att anmäla sig jävig. De senaste åren har hans föräldrars förening mottagit miljonbelopp i bidrag av Stockholms stad.

Mikael Flink, ordförande MED Stockholms stad Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Företrädare för Medborgerlig Samling i Stockholms stad har skickat ett öppet brev till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd med ett antal frågor om de föreningsbidrag som nämnden betalat ut. Sedan 2010 har stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta delat ut över 30 miljoner kronor till drygt 350 olika föreningar som är verksamma i stadsdelen.

– Det sticker verkligen i ögonen när en ledamot är med och beviljar bidrag åt sina egna familjemedlemmar. Nu vill vi veta om övriga ledamöter i nämnden kände till att Mohamed Nassir Abdullahi Ali (S) var jävig när de här besluten fattades. Det är oerhört viktigt att våra folkvalda hanterar skattebetalarnas pengar ansvarsfullt, säger Mikael Flink, ordförande för Medborgerlig Samling i Stockholms stad.

Stadsdelen Spånga-Tensta har en märkvärdigt hög föreningstäthet, och många föreningar har bidragssökande som sin huvudsakliga intäktskälla. Utöver föreningsbidragen har stadsdelen även avtal om s.k. IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med ett antal organisationer där man vill etablera ett långsiktigt samarbete. För att ytterligare underlätta för föreningar att beviljas bidrag beslutade Stadsdelsnämnden 2020 att uppdra åt Medborgarkontoret att bistå föreningarna med själva ansökningsprocessen.

– Jag förutsätter att Socialdemokraterna i Stockholms stad har ett intresse av att deras nämndledamöter sköter sina uppdrag på ett korrekt sätt. Därför har jag vidarebefordrat denna information till Karin Wanngård, gruppledare för (S), och Jan Valeskog, vice gruppledare för (S) i Stadshuset. Jag undrar om de tänker vidta några åtgärder med anledning av den information som framkommit, säger Mikael Flink.

De öppna breven till Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd och Socialdemokraternas gruppledare i Stadshuset bifogas detta pressmeddelande.

Läs: