Skip to main content
Pressmeddelande

MED kräver likabehandling vid fördelning av feriejobb

By 17 februari 2021No Comments
Åsa Tallroth

Åsa Tallroth, vice partiordförande

Förvaltningsrätten i Linköping har beslutat att behandla Medborgerlig Samlings överklagan mot Eskilstuna kommuns beslut att vika 100 sommarjobb till socioekonomiskt utsatta ungdomar. Medborgerlig Samling ställer sig frågande till att andra ungdomar ska diskrimineras för att de är skötsamma, och hänvisar till likställighetsprincipen i Kommunallagen.

Sveriges Radio P4 Sörmland rapporterar om att Förvaltningsrätten i Linköping nu ska pröva ett beslut angående riktade sommarjobb, som har fattats av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Eskilstuna kommun. Politikerna i Eskilstuna vill vika 100 av kommunens sommarjobb till ungdomar från ”socialt och ekonomiskt utsatta förhållanden”.

– Särbehandling och diskriminering av andra ungdomar är inte lösningen på samhällsproblem som orsakats av att man misslyckats på andra politiska områden, säger Åsa Tallroth, vice ordförande för Medborgerlig Samling och bosatt i Eskilstuna. – De ungdomar som blir utan feriepraktik måste undra varför de straffas för att de har varit alltför skötsamma.

Eskilstuna kommun styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Kommunen har lämnat sina kommentarer till Förvaltningsrätten genom moderaternas Jari Puustinen, som försvarar det fattade beslutet.

– Vi kommer inom kort att lämna ett yttrande för att motivera vår kritik, säger Åsa Tallroth. – Kommunerna måste förhålla sig till Kommunallagen, och vi tycker detta sänder helt fel signaler till våra ungdomar och till skattebetalarna. Två fel gör inte ett rätt.

Länk till reportage i Sveriges Radio P4 Sörmland: https://sverigesradio.se/artikel/satsning-pa-sommarjobb-provas-i-domstol

————————————-

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.