Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samling JO-anmäler Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

By 22 juni 2017No Comments

Medborgerlig Samling (MED) skickade den 21 juni 2017 in en JO-anmälan mot Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

MSB lät tidigare i veckan meddela att man på grund av ”allt bråk”, i form av omfattande mailkritik runt studien av det Muslimska Brödraskapets existens och påverkan i Sverige – som inletts av Magnus Norell, Pierre Durrani och Aje Carlbom – inte avsåg gå vidare med en fördjupad studie av organisationen.

En av det offentliga samhällets viktigaste uppgifter är att skydda medborgarna mot yttre och inre hot. Att MSB – den myndighet vars huvudsakliga uppgift berör motstånd mot påtryckningar och desinformation samt ska identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information – nu själv ger vika för yttre påtryckning, är synnerligen allvarligt och oacceptabelt.

Det ska inte ens behöva uppkomma en misstanke om sådant. Därför begär vi nu att Justitieombudsmannen ska granska detta, säger Bo Hansson, vice partiordförande i Medborgerlig Samling.

Läs mer på MED-bloggen: Skyddsmyndighet som inte pallar trycket

För information, skicka e-post till [email protected] eller kontakta vice partiordförande Bo Hansson på mobilnummer 0709-49 27 58.