Skip to main content

Är psykiatrin verklighetsstyrd?

Psykiatrin, är den verklighets- och kunskapsstyrd – eller ideologiskt ursäktad?

Den accelererande psykiska ohälsan har blivit ett stort samhällsproblem som ingen längre kan blunda för. Effekterna kan följas i hela Dalarnas län där personer med drogrelaterade problem och psykiska sjukdomar belastar en psykiatrisk öppen- och slutenvård, som är starkt underdimensionerad.