Skip to main content

En skola värd namnet

Skolan har i takt med att resultaten blivit sämre även blivit en otryggare plats att vistas på, för såväl elever som lärare, skriver företrädare för Medborgerlig samling.