Skip to main content

Är vi så marinerade i socialism?

Så har decembers elräkning från Vattenfall även letat sig fram till min postlåda. Dryga 13 000 kronor varav själva elen stod för 8000. Resterande 5000 är för abonnemang, överföring, spot och en massa andra mer eller mindre otydliga poster. Och så skatt, moms och slutligen ändå mer moms. Jag hade som ambition med den här texten att inte bli hängande vid den infekterade skuldfrågan och grotta ned i detaljer. Men några ord behöver ändå sägas.