Skip to main content

Sadé: Som man sår får man skörda

”Vi är några stycken som var ute i den offentliga debatten för ganska många år sedan och varnade för att den rådande invandringen, med dess lutning mot asyl- och anhöriginvandring från Mellanöstern och de stora mängderna, i vart fall utgör en väldigt stor risk. Följderna för sammanhållningen i landet, skolan, arbetsmarknaden, välståndet och lojaliteten gentemot det gemensamma var helt uppenbara”, skriver Ilan Sadé med anledning av de gängkrig som blivit en allt vanligare företeelse i Sverige.