Skip to main content

Att ladda elbilen ska inte subventioneras av skattekollektivet – Nynäshamns Posten

Medborgerlig Samling Nynäshamn föreslår därför att laddningen som kommunen idag erbjuder ”kostnadsfri” upphör och istället blir avgiftsbelagt till marknadspris. På vilket sätt detta ska ske bör åläggas tjänstemännen att undersöka.