Skip to main content

Förhastade slutsatser om rasism i vården – Bulletin

Ett DN-reportage om rasism i vården har väckt debatt. Men vad säger reportaget och vilka slutsatser går att dra? Det finns risker förenade med förhastade idéer om strukturell rasism, skriver Staffan Gunnarsson, integrationspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.