Skip to main content

Avskaffa elskatten – Bulletin

All elproduktion har en miljöpåverkan, men hur mycket beror helt på produktionstyp. Och miljöfrämjande åtgärder som byte till elbil eller övergång från olja till el i industrin drabbas även de av elskatten, skriver dagens debattörer från Medborgerlig Samling.