Skip to main content

Jaga de kriminella och lämna lagliga vapenägare ifred – Nyheter Idag

Medborgerlig Samlings Håkan Palm skriver ihop med Edward Nordén, säkerhetspolitisk talesperson, om den orimliga behandlingen av legala vapenägare samtidigt som kriminella med illegala vapen går lösa