Skip to main content

Bli en del av skatteupproret! – Företagande

Staten, kommunerna och regionerna tar årligen in drygt 2 000 miljarder kronor i skatt. En mycket stor del av dessa skattekronor betalas in av företagare via inkomstskatt, sociala avgifter, moms, vinstbeskattning och diverse punktskatter. En berättigad fråga är vad som egentligen händer efter att Skatteverket har slussat medlen vidare. Eller uttryckt med de numera bevingade orden: ”Vad f-n får vi för pengarna?”