Skip to main content

MED vill ha ett humanare LSS – Hallandsposten

Åtstramningen har blivit för hård. Det tycker Medborgerlig Samling i Laholm. Partiet har nu lagt en motion om humanare regler för personlig assistans.
– Det handlar inte om populism utan om humanism, säger Martin Lönnstam.