Skip to main content

Borgerligheten har övergivit sin traditionella roll – Debatt Sydsvenskan

Var är motrösterna när pseudosocialistiska idéer om genus, normkritik och mångfald trumfas igenom som om de var politiskt neutrala? Kort sagt: Var är de borgerliga? – frågar Oskar Hagberg och Ola Larsson, MED Lund.