Skip to main content

Sverige ska erkänna folkmordet på assyrierna – Insändare i Hujådå, Assyriska Riksförbundets tidning

När vi når riksdagen kommer vi att driva på för att folkmordet erkänns fullt ut, skriver två representanter för det nya partiet Medborgerlig Samling.