Skip to main content

Bristande förtroende en förutsättning för desinformation – Ledarsidorna.se

Sverige befinner sig i historiskt osäkra tider som skapat en grogrund för desinformation och misinformation. För att möta dessa tider har regeringen skapat en ny myndighet. Men träffar den målet? Och var det så begåvat av regeringen att låta justitieminister Morgan Johansson (S) inviga den? Johansson som själv är källan till tämligen tveksamma verklighetsbeskrivningar som historiskt gränsat till samma kvalitet som tidskrifter i de mediala träskmarkerna håller.