Skip to main content

Därför står vi inte bakom Black Lives Matter – Nyheter Idag

Allt för många har snabbt gått ut och ställt sig bakom Black Lives Matter-rörelsen utan att fundera på de halsbrytande påståendena om systematisk rasism inom svensk poliskår och samhälle. Black Lives Matter-rörelsens ideologi är vulgärmarxistisk och med en osund fixering vid hudfärg och identitetspolitik. På ren svenska – rent nonsens. Människor ska inte dömas efter hudfärg utan efter karaktär, något vi alltjämt kallar folkvett i Sverige, skriver Medborgerlig Samlings styrelse.