Skip to main content

Så hotas basindustrin och skogsnäringen av tjänstemannaaktivism – Ledarsidorna

Svensk basindustri svarar för drygt en fjärdedel av svenska exportintäkter men sysselsätter knappt tio procent av arbetskraften. Skogsnäringen är en dessa näringar och en av Sveriges i särklass viktigaste. Trots den visade effektiviteten har staten sedan decennier gjort allt för att slå sönder den.