Skip to main content

De ska jagas som nazister – Debatt Folkbladet

Inrätta en internationell tribunal enligt mönster från tidigare rättsskipning efter brott mot mänskligheten, såsom rättegångarna i Nürnberg, Haag-tribunalen gällande förbrytelser i forna Jugoslavien och Internationella Rwandatribunalen, skriver Ilan Sadé, Fredrik Sander och Edward Nordén, MED.