Skip to main content

Sverige behöver agera mot jävsproblemen – Debatt Svenska Dagbladet

Sverige må vara ett av världens minst korrupta länder vad gäller de klassiska mutbrotten, men den mer svårfångade vänskapskorruptionen, som ofta grundar sig på politiska kopplingar, är ett enormt bekymmer, skriver Ilan Sadé, partiledare och Josefin Utas, demokratipolitisk talesperson, MED.