Skip to main content

Bort med etablissemangets partistöd – Debattinlägg Dagens Samhälle

Valutgången i USA genererar mycket tal om etablissemangskritik, men få insikter kring hur man ska göra för att förmå de västerländska makteliterna att åter respektera och tala med – inte till – folket, skriver Medborgerlig Samlings partiordförande Ilan Sadé, som föreslår att partistöd och andra bidrag som tryggar etablissemangets ekonomiska situation ska slopas.