Skip to main content

Jämställdhet inte är detsamma som likhet – Debattinlägg SVT Opinion

Ingen byråkrat eller politiker kan överblicka vilka behov och önskningar alla individer eller familjer har. De ska således inte heller bestämma över dem”, skriver Josefin Utas och Oskar Hagberg.