Skip to main content

Det är lätt att vara generös med andras pengar – Bohuslänningen

En kommun har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter. Det innebär att kommunen, till skillnad från privata aktörer, har rätt att tvinga medborgarna att finansiera verksamheter som de inte frivilligt skulle betala för.