Skip to main content

Ersätt tolkar med språkappar i sjukvården

Istället för att anlita tolk bör man företrädesvis utnyttja de tekniska hjälpmedel som faktiskt redan finns, skriver Carina Sjölund, MED.