Skip to main content

Rapport från demokratins slagfält – Insändare Sydsvenskan

Det nuvarande valsystemet är uppbyggt på ett sätt som bevarar status quo genom att införa en tröghet som motverkar förändring, skriver Martin Frid, MED Malmö.