Skip to main content

Farligt att utesluta oliktänkande från universitetsvärlden – Göteborgs-Posten

Om forskning och utbildning ska blomstra vid universiteten måste uppfattningar och argument få framföras och granskas även om någon finner dem anstötliga. Undertecknarna av uppropet mot ett seminarium om sverigedemokratisk mediestrategi har missförstått vad akademisk verksamhet går ut på