Skip to main content

Låt inte staten färga föreningslivet med ideologiska intressen – Göteborgs-Posten

Ett civilsamhälle som är beroende av bidrag från stat och kommun, riskerar att bli ett ideologiskt verktyg för de som för tillfället har makten. I slutändan kan detta innebära ett ofritt civilsamhälle som hämmas av regleringar för att kunna överleva ekonomiskt, skriver Zanno Jacklin (MED).