Skip to main content

Fi tar sina käpphästar till EU – Debatt Altinget

Att en fråga är viktig betyder inte automatiskt att den bör regleras på EU-nivå, skriver Ilan Sadé, partiledare samt Fredrik Sander och Pia Rundkvist, EU-kandidater, MED.