Skip to main content

Äganderätten måste uppdateras – Debatt Kristianstadsbladet

Som markägare i Sverige är du nästan rättslös när det kommer till intressanta innehåll i berggrunden under det översta jordlagret, skriver Anna Jung, landsbygdspolitisk talesperson och Niklas Moser, medlem i rättspolitiska rådet, MED.