Skip to main content

Förvånande om pensionsuppgörelse – Debattartikel Skaraborgsbygden

Fattigpensionärer är en grupp som ökat i snabb takt sedan pensionssystemet ändrades och enligt senaste statistiken från Eurostat hamnar 328000 nu under EU:s gräns för fattigdom. Värst utsatta är åldersgruppen 75 år och äldre där var fjärde pensionär är under gränsen för fattigdom. Grundorsaken är att pensionssystemet är underfinansierat.