Skip to main content

Skolan till vägs ände – Debattartikel Folkbladet

En gedigen skolutbildning är en av de viktigaste framtidsinvesteringarna ett land kan satsa på. Endast en skola fokuserad på bildning och kunskap kan utrusta eleverna till att bli självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare. En kvalitativ skolutbildning är dessutom en förutsättning för att Sverige skall kunna konkurrera i ett globaliserat kunskapssamhälle.