Skip to main content

Galet låta skattepengar bekosta lekprogram – Debattartikel Mitti/Nacka

Nyligen presenterades förslaget att framtidens public service ska betalas med skatt i stället för som idag med en licensavgift.