Skip to main content

Rätt och fel om pensionerna? – Insändare Frilagt.se

INSÄNDARE. I debatten kring pensionerna hävdar många att pensionssystemet inte behöver några större reformer samt att dess grundprinciper är sunda och stabila. Vi vill hävda motsatsen.