Skip to main content

Hälsoschema – en mardröm – Dala-demokraten

Runt om i landet hörs det protester från en ansträngd, utarbetad och utmattad vårdpersonal – som tvingas arbeta enligt en ny byråkratiskt reglerad arbetstid som saknar förankring hos de som är mest berörda av det – vårdpersonalen. Den nya regleringen går i kontrast till alla tidigare modeller av arbetstider.  Hälsoschema är ett rent mardrömsscenario för vårdpersonalen som ställs inför faktumet att det ska införas utan förankring hos de berörda.