Skip to main content

Odemokratisk särbehandling av små och nya partier – Barometern

Fria och rättvisa val förrättas inte närmelsevis i alla världens länder. I Sverige anser vi dock sedan länge att vårt valsystem fyller högt ställda krav i bägge avseendena. Men, även solen har som bekant sina fläckar. I vårt fall rör det sig om något så viktigt som valsedlarna.