Skip to main content

Härryda diskriminerar skolbarn – Lokalpressen

Kommunstyrelsen avslog mitt personliga medborgarförslag om rättvisa vad gäller bussresor för skolungdom. Härryda har ambitionen att bli ”Sveriges bästa skola”. Vi har skolplikt samt friheten att välja i vilken skola man vill placera sina barn. Men Alliansen och Kommunstyrelsen i Härryda väljer att rösta nej till förslaget och därmed diskriminera de barn och föräldrar som kanske inte kan styra över sin familjesituation, arbetsplats eller ekonomiska situation. Går ditt barn i en skola på andra sidan kommungränsen så får du betala hela busskortet själv, upp till 9000 kr/år. Detta även om barnet har kortare väg till skolan än din granne som valde en skola i Härryda kommun och som då får busskortet gratis. Detta drabbade mig under två års tid och drabbar just nu c.a. 150 andra barn/föräldrar i Härryda.