Skip to main content

MED kräver krafttag mot mobbning i skolorna – Laholms Tidning

Under 2021 fick barn- och ungdomsnämnden ta emot över 300 anmälningar om kränkande behandling. 46 av dessa har lett till polisanmälan. Oacceptabelt, menar Medborgerlig Samling som i en motion till fullmäktige nu vill att kommunen sjösätter ett antimobbnings-program.