Skip to main content

Historielöshet är lika farlig om den kommer från SD – Debatt Nyheter Idag

Att ersätta S-märkt förljugenhet med SD-märkt dito tjänar ingen på, skriver Oskar Hagberg (MED) som efterlyser mindre moraliskt poserande.